Card HD: (bộ điều khiển led 1 màu, 3 màu)

Card HD: (bộ điều khiển led 1 màu, 3 màu)

Card HD: (bộ điều khiển led 1 màu, 3 màu)

Card HD-M; HD-N; HD-M3;

Phần mềm: HD2012-v2 Download phần mềm tại: http://www.mediafire.com/?wjuuk6j7rr0u32r


Các bài viết khác